Op een flexibele manier samen kwalitatieve IT oplossingen op maat realiseren en supporteren

 

 

 

Missie

De missie van het bedrijf toegepast voor onze software realisatie is de volgende:

Op een flexibele manier samen kwalitatieve maatsoftware realiseren en supporteren.


meer info
...

 

Oplossingen

CRM: customer relationship management

projectstappen realisatie

Beheer klanten

In onze CRM module worden de klanten beheerd. Op deze plaats kunt u overzichtelijk alle informatie van een klant terugvinden zoals bijvoorbeeld alle medewerkers, contactgegevens en facturen.
Verder is het met deze module ook mogelijk om nieuwsbrieven te maken en op te volgen, marketing compagnes te lanceren of mails volgens configureerbare templates naar klantengroepen te sturen.

Financiële module

Beheer facturen

In dit onderdeel kunt u met een minimum van acties facturen aanmaken en verzenden naar uw klanten. Het is mogelijk om een nieuwe factuur aan te maken op basis van een vorige factuur, recurrente facturen automatisch laten aanmaken, creatie van een factuur op basis van een offerte, facturen verzenden per mail of de factuur als pdf exporteren en printen. Verder zijn er ook mogelijkheden voor de opvolging van de betalingen van facturen en verzenden van betaalherinneringen.
projectstappen realisatie
projectstappen realisatie

Beheer Producten

In dit onderdeel kunt u de facturatieproducten configureren. Zo moet u niet telkens dezelfde informatie ingeven bij de creatie van een factuur.

Andere

Bovenstaande voorbeelden zijn de basis van deze module, maar volgende items zijn ook mogelijk: beheer inkomende facturen, beheer bankrekeningen en beheer van offertes.

HR: Human Resources

projectstappen realisatie

Personeelsbeheer

Deze module zorgt voor het volledige beheer van uw personeel.
Beheer van verlof, timesheets, competenties, verloning, ... behoren tot de mogelijkheden.
Bij elk van de onderdelen kunnen ook goedkeuringsflows voorzien worden, bijvoorbeeld een timesheet laten goedkeuren door de verantwoordelijke, voordat deze gevalideerd is.

Planning

projectstappen realisatie

Beheer taken

Beheren en groeperen van taken, deze toewijzen aan medewerkers op een snelle, efficënte, gebruiksvriendelijke en overzichtelijke manier zijn de basis van deze module.

Andere mogelijkheden

Bijvoorbeeld planningsfunctionaliteiten specifiek voor bouwbedrijven. Creatie van ploegen en toewijzen van ploegen op werven. Opvolgen van de taken per werf.
Agendabeheer en afspraken beheer voor onder andere dokters en tandartsen.

SCM: Supply Chain Management

projectstappen realisatie

Beheer producten en voorraden

In deze module is het mogelijk om stock producten te definiëren en te beheren.
Beheer van magazijnen en de stock in de verschillende magazijnen. Stockverplaatsingen en verbruik van goederen.

Rapporteringen

projectstappen realisatie

Grafieken en excel

Alle data in de applicatie kunnen op een eenvoudige manier weergegeven worden in excel bestanden of in verschillende types van grafieken.
Standaard zijn er reeds enkele financiële grafieken voorzien, maar rapporteringen op maat hebben vaak de grootste toegevoegde waarde.

Andere

projectstappen realisatie

Documentenbeheer

Het is ook mogelijk documenten in de applicatie te plaatsen en te beheren. Op deze manier kan u eenvoudig documenten vanaf elke locatie raadplegen en met uw collega's delen.

 

 

Projectstappen

Initiatie

De initiatie heeft tot doel om uw noden voor maatsoftware zo goed mogelijk te begrijpen en hiervoor een correcte offerte op te maken.
  • Eerst willen we aan de hand van een telefonisch contact of email nagaan of er een match is tussen hetgeen wij aanbieden en hetgeen u verwacht. Wij focussen ons op projecten waarvan we overtuigd zijn dat we een grote meerwaarde kunnen betekenen, dus indien hetgeen u verwacht niet tot ons aanbod behoort zullen we dit ook melden en u indien gewenst helpen met uw verdere zoektocht.
  • Na de eerste afstemming zullen we een afspraak maken van ongeveer 2 uur om meer in detail uw behoeftes voor de software of applicatie te bespreken. Tijdens deze afspraak zullen we zo goed mogelijk alles in kaart brengen wat de software wel en niet moet doen. 
  • Eenmaal alles in kaart gebracht is kunnen we starten met het bepalen van de oplossing. De opgemaakte oplossing zullen we aan u voorstellen en aanpassen op basis van uw opmerkingen.
  • Eenmaal de oplossing bepaald is maken we een offerte met prijs en planning om het geheel te realiseren. Om alle onduidelijkheden te vermijden, willen we deze offerte met u nog eens in detail overlopen.
Na goedkeuring van de offerte start de effectieve realisatie.
projectstappen realisatie

Realisatie

Bij de realisatie wensen we op frequente basis een demo te houden van de ontwikkelingen. Deze demo heeft meerdere doelen: de klant tonen wat de status is, de klant reeds vertrouwd te maken met de applicatie, maar vooral de klant de mogelijkheid geven om bij te sturen waar nodig. Tijdens de eerste sessies zal hetgeen getoond wordt beperkter zijn, maar zal de mogelijkheid om bij te sturen des te groter zijn. Eenmaal de software bijna finaal is, zou de bijsturing minimaal moeten zijn en zal de focus vooral op de opleiding en statusrapportering liggen. Met deze manier van werken kunnen we garanderen dat zowel wij als de klant heel tevreden zijn met het eindresultaat.

Support

Nadat een applicatie ontwikkeld is en in gebruik genomen start de support van de applicatie. Binnen de support hebben we verschillende onderdelen:
  • De applicatie operationeel houden.
  • Noodzakelijke functionele en beveiligingsupgrades uitvoeren
  • Realisatie van backups
  • Monitoring van de applicatie
  • Support bieden bij vragen en problemen
  • Evoluties aan de applicatie volgens regieprijs

 

Opbouw applicatie

Opbouw Applicatie
Op de onderste laag maken we gebruik van OVH voor de hosting van onze applicaties. OVH is het internet hosting bedrijf dat wereldwijd op de 3e plaats staat 250 000 servers - 17 datacenters - 17 landen - 18 miljoen gehoste web applicaties.
Op de 2de laag wordt er gebruik gemaakt van de voornaamste web en open source (geen extra licentiekosten!) standaarden  zoals mysql voor de database, php als programmeertaal, apache als webserver en html,css en js voor de front-end. 
De 3de laag omvat Symfony2. Symfony is een framework met als doel de ontwikkeling van robuste en performante webapplicaties door een zo efficiënt mogelijk development.
Op de 4de laag staat de Kernel die door HVDH ontwikkeld is. Deze kernel bevat basis functionaliteiten die herbruikbaar zijn voor alle applicaties (gebruikerbeheer, layout, settings, menu’s, lijsten, …)
De bovenste laag bevat een reeks van modules die herbruikbaar zijn of op maat ontwikkeld worden zoals klantenbeheer of CRM, leverancierbeheer of SRM, Facturatie, planningsmodule, Documentbeheer of DMS, ...

 

Screenshots

Loginscherm Algemene layout Grafieken Exporteren naar excel of pdf Bruikbaar of gsm of tablet Gebruiksvriendelijke inputvelden Allerhande functionaliteiten zoals bijvoorbeeld een chat Kernel waar de configuratie kan gebeurenOnze applicaties lenen zich 100% voor het gebruik op tablet of smartphone.

...

 

Onze focus is onze software 100% aan te passen aan uw noden. Software moet als doel hebben de kwaliteit van uw bedrijf te verhogen en u tijd en kosten doen besparen.
Wij zijn ervan overtuigd dat dit het best kan met software die helemaal op maat van uw behoeftes ontwikkeld wordt.

 

Buiten het bieden van software oplossingen voor administratieve vereenvoudigingen, bieden we ook tal van andere software oplossingen.
Zo is onze software reeds ingezet voor domotica met functionaliteiten zoals beheer verlichting, muziek, televisie, rolluiken en verwarmingen.
Het is ook zo dat veel van de websites die we ontwikkelen, draaien op ons eigen CMS-systeem (Content management systeem)
Ons moto hierbij is: If you can think it than we can build it!